Cesta

Fotogalerie

 

 

 

Elektrifikace obce Milčice

Milčice patřily mezi první elektrifikované obce, došlo k ní již v roce 1917. Trafostanice byla postavena v horní části obce, u zdi domu č. p. 4 Cukrovarnické a.s. Byla to cihlová stavba s příkrou střechou ve tvaru jehlanu: Na transformátoru byla umístěna mramorová deska s nápisem V touze po míru, roku 1917. Původní vedení o napětí 15 kV bylo napájeno z vodní elektrárny Poděbrady. Rozvod elektřiny v obci byl veden na betonových sloupech. V roce 1926 Svaz elektráren odstranil ze vsi betonové sloupy a místo nich byly zasazeny Jaroslavem Weissem a Františkem Krejčím sloupy dřevěné. Roku 1931 se zjistilo, že ztráty v obecním rozvodu stouply na 65%. Elektrárenský svaz byl vyzván, aby provedl revizi sítě a až následná revize prokázala vadný elektroměr ve dvoře č. p. 30. Ztráty činily 1174,- KČ a dvůr byl nucen zaplatit 3193,- KČ. Původní rozvody v obci byly v padesátých letech nahrazeny novými měděnými vodiči na nových sloupech a střešnících. Změnila se i trasa rozvodů, všechny byly vedeny pouze ulicemi. V šedesátých letech došlo ke změně napájecího napětí, a to na 22 kV a zároveň s tím byla i obec nově napájena z transformátorové stanice 110/22 kV Český Brod, jež byla vybudována v souvislosti s elektrifikací trati Praha – Česká Třebová. Obecní síť fungovala až do přelomu 80. a 90. let, kdy byla ve dvou etapách provedena rekonstrukce a kdy venkovní vedení bylo nahrazeno kabelovým. Při této akci byla zrušena i původní trafostanice a byla nahrazena dvěma novými na příhradové konstrukci. V současné době je v obci pět trafostanic, výše uvedené dvě jsou distribuční, dvě další slouží v průmyslové zóně a poslední vyvádí výkon z fotovoltaické elektrárny.

 

Osvětlení v Milčicích

Osvětlení bylo v Milčicích ještě před zavedením elektřiny.  Již v roce 1868 bylo v obci šest lamp, proti dřívějším pěti, proto se zvýšila částka za osvětlení na 80 Zlatých ročně. V roce 1887 byly objednány v Pečkách u pana Jouzy nové železné sloupy k lucernám. V té době se v lucernách svítilo pravděpodobně karbidem. Od elektrifikace obce v roce 1917 se postupně zvyšoval i počet lamp. Při rekonstrukci sítě energetiky byly zároveň položeny do společných výkopů i kabely pro veřejné osvětlení a místní rozhlas a nově byla na sloupy osazena nová parková svítidla, podél silnic v horní části obce pak na výložníku. Montážní práce v celé obci provedl pan Petr Dytrych a následně se o veřejné osvětlení a rozhlas staral cca do roku 1995, kdy údržbu tohoto zařízení převzala vzniklá firma Elektroservis Pečky pana Františka Dvořáčka. V letech 2001-2 nechala obec rozšířit veřejné osvětlení i směrem ke dráze za účelem zvýšení bezpečnosti občanů. V současné době dochází k postupné výměně svítidel za úspornější a méně energeticky náročné.

 

Telefon

 

Již v roce 1936 jednala obec o zřízení telefonní hovorny, a sice kde má být umístěna a jaké náklady to bude představovat. Za 2. světové války byla zřízena v hostinci u Bézů v č. p. 2, za výčepem v kuchyni. Počátky telefonní sítě jsou spojeny s výstavbou telefonní ústředny v Sadské a vybudováním telefonního vedení ze Sadské do Milčic podél silnice na dřevěných sloupech, a to celkem se šesti dráty, které umožnili připojení tří přístrojů v obci – na úřadovně MNV, veřejné stanici u Bézů v hospodě a ve Státním statku. V 80. letech s rozvojem telefonní techniky, která umožnila takzvané podvojné připojení, se počet telefonů rozrostl na šest – úřadovna MNV a předseda MNV, veřejná telefonní stanice, poštovní doručovatelka paní Meissnerová, Státní statek a služební telefon energetiky do bytu Petra Dytrycha. Veřejná telefonní stanice se postupně z hospody u Bézů stěhovala do č. p. 32 a nakonec byl vybudován veřejný telefonní automat, který dodnes stojí u č. p. 14. Správa telefonů spadala nejprve pod Poštu, po roce 1990 pod Telecom a od roku 2007 je to společnost Telefonica O². V 90. letech společnost Telecom vybudovala po obci nové rozvody. Částečně zemními kabely, částečně závěsnými kabely na dřevěných sloupech, s cílem umožnit připojení každému občanovi. V dnešní době mobilních operátorů však pevné připojení pozbývá na aktuálnosti a tak i telefonní rozvody postupně z obce mizí. Rovněž tak i připojení na internet poskytují mnozí operátoři též jako bezdrátové.

 

 

 

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR