Cesta

Fotogalerie

 

 

 

Milčické rybníky

Velký rybník se nachází v dolní části obce poblíž silnice na Třebestovice. Zřejmě je zde od nepaměti.

Duben 1940 – Pohřeb paní Marie Zubíkové rozené Králové

50. léta – Paní Jaroslava Hliněná rozená Weissová

 

Další dva menší protáhlé rybníčky, které vznikly až po roce 1985 na podnět ochránců přírody. Nápad na vybudování areálu klidu za velkým rybníkem v místech, kde zbyly jámy po dobývání rašeliny, dostal Mgr. Miroslav Bašus. Dnes víme, že zde vznikl prostor pro vzácné druhy ptactva a živočichů. Zóna v okolí rybníků o rozloze 3,8 ha byla roku 2007 navržena na zařazení lokality CZ 02 10719 – Milčice, do národního seznamu Natura 2000.

 

 

 

V roce 1987 byla v okolí velkého rybníka provedena úprava břehů a vyčištění od nánosů bahna. Okolí rybníků se díky spolku rybářů stále upravuje. V roce 2006 si dokonce tuto část přírody vybral režisér Vít Olmer, jako exteriéry pro pohádku Sůva z nudlí, kterou natáčel pro ČT.

 

 

 

K rybníku vede z obce pěkná pěšina, v současnosti je vydlážděna. Kolem této pěšiny, byla alej okrasných javorů s kulovitou korunou. Od pamětníků víme, že se jí říkalo alej vzdechů, snad podle zamilovaných, kteří se tu často procházeli na toulkách přírodou. V roce 2011došlo k obnově této aleje, a to za pomoci finanční podpory i EU. Nově bylo vysázeno 88 javorů Acer Globosum ve velmi vzrostlém stavu. Osazeny byly lavičky, odpadkové koše, stojan na kola a informační tabule o financování obnovy aleje, a o milčické lokalitě Natura 2000. Pro zvýšení bezpečnosti chodců byla v závěru roku 2011 nainstalována u silnice svodidla, která by měla zabránit vniknutí vozidel, která nedodržují bezpečnostní předpisy, a vjíždějí do prostoru aleje a chodníku.

Spolek rybářů čítá cca 50 lidí z Milčic a okolí. Porybných je v obci několik, jmenujme např.: Černý Jan st., Zedník Antonín st., Zedník Antonín ml., Petr Kafka a Werner Müller.

 

I v druhé polovině 19 století se obec starala o rybník, jeho výlov a následně i o prodej ryb. Například víme ze záznamů v kronice, kdy a za jakou cenu se ryby prodávaly v roce 1928. Například na velikonoční svátky byl 1 kg kapra po 8,- Kč a nárok na jednu rodinu činil 3 – 4 kg. Roku 1931 před Vánocemi byl rybník vyloven a kapři prodáváni 7,- Kč/kg pro občana obce a 10,- Kč/kg pro přespolního. Na vylovené ryby byly zřízeny u hráze speciální sádky, které jsou v současné době zasypány.

 

V roce 2011 požádala obec o dotaci Státní fond životního prostředí za účelem financování odbahnění rybníka, stavby hráze, zpevnění břehů a další navazující drobné akce. Žádost byla SFŽP akceptována a v současné době se čeká na konečné rozhodnutí Ministerstva životního. ( tento stav je k 11/2011).  

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR