Cesta

Fotogalerie

 

 

 

Výstavba domů v Milčicích - 20. století

Po 1. světové válce došlo k prvnímu velkému rozšíření obce Milčice. Uskutečnilo se v dolní části obce, při levé straně silnice, směrem na Sadskou. První nové stavení č. 49 vystavěl Jan Weiss ještě před válkou v roce 1913. Poté následovala výstavba dalších domů: v roce 1920 č. p. 50, 51, 52, 53, což dalo vzniku První ulice. V roce 1921 to bylo č. p. 54, v roce 1924 č. p. 56, 57, 58 a 60. Dále byly postaveny: v roce 1926 č. p. 61, 62, 63, 64, v roce 1927 č. p. 65, 66, 67, 68, 69. v roce 1928 4. p. 70 a v roce 1929 č. p. 71. Výstavbou těchto domů vznikla Druhá ulice, která je souběžná s první ulicí. Původně byly cesty v ulicích prašné, nebyla zde kanalizace, a to až do roku 1994. Chodníky podél domů jsou dlážděné, vozovka má živičný povrch a v travnatých pásech mezi chodníky a vozovkou jsou vysázeny okrasné dřeviny jak jehličnaté (jalovce, tuje, kleče), tak listnaté (převážně ibiškové keře). Následně byl bezprašný povrch vybudován i v šikmé ulici od kovárny směrem ke hřbitovu.

Po 2. světové válce po roce 1945 došlo k poslední větší zástavbě, a to v horní části obce, tj. mezi silnicemi na Tatce a Pečky. První dům Kopeckých byl postaven na místě bývalého zahradnictví pana Elišky, který se přestěhoval do Peček. Stavba domu probíhala kolem silnic souběžně a následně vznikla i nová ulice. Stavby probíhaly až do 70. let.

Výstavba pokračovala oběma směry podél hlavních silnic souběžně. V roce 1951 bylo postaveno č. p. 78, v roce 1954 následovala stavba domů č. p. 3, 18, 81. V následujících letech bylo postaveno č. p. 5, dvojdomek č. p. 7, č. p. 85, 44, 47. Následně vznikla nová ulice a to stavbou domů č. p. 82, 84, 73 a poslední č. p. 91, bylo postaveno v roce 1979. Stavbou těchto domů byla v této části Milčice Jih výstavba ve 20 století ukončena. Bezprašná vozovka zde byla brigádně zbudována v roce 1988. Živičný povrch kryje jak vozovku, tak vjezdy k objektům, vše je ohraničeno obrubníky, zelené plochy byly následně osázeny okrasnými jehličnany a směrem k poli pak rostou vysoké borovice.

Kromě výstavby v horní části Milčic byly postaveny dva domy při pravé straně silnice k Sadské, v roce 1951 to byly domy č. p. 76 a č. p. 77. O něco později pak č. p. 88. V roce 1953 -54 byl postaven dům č. p. 79 u bývalé kolářské dílny.

 

Dále probíhala výstavba nových nebo přestavba hospodářských budov na obytná stavení v již zastavěné části obce. V první a druhé ulici to byly tyto domy – č. p. 86, 90, 92, 93, 94. V horní části to poté bylo č. p. 43. Ve stejné době postavil státní statek postupně tři jednoposchoďové bytové domy (každý o čtyřech bytech) č. p. 87,89 a 95. Plánovaný řadový dům s osmi jednoposchoďovými byty už Státní statek nedostavěl, ten byl dostavět až kolem roku 1994 – 95. Tyto byty č. p. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 a 103. byly prodány do soukromého vlastnictví zájemcům i mimo obec.

 

 

Po roce 1990 pak došlo k výstavbě dalších jednotlivých staveb v prolukách či na rozdělených parcelách, neboť volné parcely v obci dosud chybí. I přes tento nedostatek se postavilo nebo přestavělo hodně domů, v roce 1995 – 96, to bylo č. p. 31, v roce 1997 č. p. 10 (s přístavbou v roce 2013). Dále to bylo, č. p. 65 a 104. V roce 2000 – 01, to bylo, č. p. 106. V roce 2008 byla pak přidělena č. p. 46, 107, 108, 109. V roce 2009 domek ve dvoře č. p. 19 a v roce 2010 – 11 to byla č. p. 110, 111. V roce 2012 – 13 to bylo č. p. 112. Stavba nových domů pokračovala i letech 2015 – 16.

 

 

 

 

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR