Cesta

Fotogalerie

 

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA

 

 

Text napsala a fotografie ze svého archívu vybrala. Eva Vyhlídalová (v roce 2009 – 16).

Korekce a přepis rukopisu provedl. Ing. Petr Dytrych.

Text a fotografie na internetové stránky Milčic historie Milčic vložil. Bc. Rostislav Král (v roce 2016).

O činnosti milčických spolků AFK Milčice – Sokol Milčice a Střelecký spolek se dočtete na jejich vlastních Internetových stránkách.

Svaz rybářů a Myslivecké sdružení své stránky nemají.

 

http://www.sokolmilcice.estranky.cz/

 

http://www.ssk-milcice.cz/klub.html

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA

1.       VAVÁK, František Jan: Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. (knihy I-V:) Vyd. Jindřich Skopec. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1907-1938

2.       VAVÁK, František Jan: Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Kniha VI-VII (1810-1816) Kučera Martin (ed.) Vyd. Karolinum 2009 ISBN 9788024614823

3.       Středočeský sborník historický, Sv. 13, č. 1, 2: Praha, Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s okresními archivy Středočeského kraje, 1978. ČLÁNEK - Jonášová-Hájková, Stanislava, Vlastní životopis F. J. Vaváka.

4.       KOŽÍŠEK, Karel František, Josef Čečetka a F. Brzák: Poděbradsko: obraz minulosti a přítomnosti : práce učitelstva okresu, Svazek 1. Vydáno 1906

5.       KUTNAR, František: Postavy české minulosti sv. 3. František Jan Vavák, Praha : Českomoravský kompas, 1941

6.       MAREK, Josef – kronikář Třebestovický: Soubor 18 publikací o Milčicích. Psáno 1925

7.       PAMĚTNÍ KNIHA MILČIC: Z roku 1925

8.       ZASTUPITELSTVO, Obce Milčice: Jednací protokoly obecního zastupitelstva Milčic z 2 poloviny 19. století (1868 – 1892).

9.       KYSILKA, František: Poděbradsko 1957 – 58, článek odborného učitele františka Kysilky z Peček.

10.    ZÁPISY MNV: Zápisy z MNV z let 1946 – 1958?

11.    VYHLÍDALOVÁ, Eva: Vlastní zápisy Evy Vyhlídalové

12.    VONDRÁČEK, Vladimír: Lékař vzpomíná (1895–1920). Vyd. Avicenum 1973.

 

POUŽITÁ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1.       VYHLÍDALOVÁ, Eva: Soukromý archív fotografií Evy Vyhlídalové.

 

2.       VYHLÍDALOVÁ, Eva: Soukromé fotografie z pohádky Sůva z Nudlí, Vysíláno ČT 28. 9. 2006

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR