Cesta

Fotogalerie

 

 Z historie obce – IV.  Významné Obecní Stavby

 

Významné stavby obecní, jejich proměny během dvou století.

 

Škola v Milčicích

Z Milčické kroniky víme, že v roce 1775 bylo na Poděbradském panství 145 škol, učitelé měli roční plat 60-80 Zlatých. To se netýkalo toho času školy v Milčicích, neb tu nebyla škola uznána. Obec ale nahlížejíc potřebu toho, postavila si školu sama, zřídíc k tomu cíli uprostřed obce pod č. 22 staré číslo 27 příbytek, přijala učitele, jež sama platila, an škola mezi školy z pohodlí se přitáhla. První písemná zmínka o milčické škole je z roku 1748, byla zřízena v jedné zdejší chalupě. Po požáru roku 1750 shořela pastouška, škola byla zrušena a přeměna na pastoušku. Až roku 1796 byla z obecní krčmy zřízena škola, vyučoval v ní jen učitelský pomocník Josef Burda. Časem postavena východně od staré, uprostřed obce nová škola, r. 1854-1855. Nová jednotřídní škola s bytem pro učitele sloužila dětem z Milčic do roku 1976, kdy byla uzavřena pro nedostatek žáků. Od té doby dojíždějí děti do ZŠ Pečkách nebo Sadské, kam mají dobré autobusové spojení.

 

 

 

Škola kolem roku 1920

 

 

Kresba školy

 

 

Škola kolem roku 1929

 

 

Škola na pohlednici

 

 

Škola na pohlednici

 

 

Školní rok 1927

 

 

 

 

 

 

Učitelé, kteří na škole vyučovali:

1796-1797 Burda Josef

1797-1820 Erban František, učil 23 let

1820-1845 Svoboda Matěj, 25 let

18945-1846 Cibuš Václav a Hykš Josef

1846-1855 Novák Josef, za jeho působení se staví nová budova (v pomatenosti se oběsil ve věži)

1855-1860 Březina František

1860-1866 Řezáč Karel, Havránek Josef, a Havel Josef

1866-1890 Jezdinský Arnošt

1890-1891 Havelka M.

18. prosince 1891 se zastupitelstvo Milčic usneslo na podělení chudých žáků šatstvem a vystrojením vánočního stromku a dále aby se věnovalo pro školní dítka co na dárky k vánočním svátkům z obecní pokladny 50 Zl. Zároveň se ustanovuje p. Bohumil Wawak by to provedl a ten podotýká, že zamýšlí tak učiniti na středu 23. prosince t.r., však má dostati panu učiteli povolení od místní školní rady by dne 23. prosince dopoledne byl vyučování zproštěn. Stromek se má osvětlit v 6 hodin večer.

1892-1916 Aust Ladislav, po jeho smrti 1916 Fugl R., Havránek V., Kynčlová M.

1917-1938 Krejčí Jaroslav, praktikoval u něho p.uč. Smítka

1938-1939 p. Smítka s praktikantkou Nácovskou

1939-1945 Boček jan

1945-1960 Matyášová Julie (ukončila svůj život ve věži 30. 6. 1960)

1960-1972 Janoušová Hedvika

1973- uzavření Lohnický, Houžvička a možná další

Věž na škole

Školní budova měla krásnou věžičku s hodinami do čtyř světových stran, které odbíjely každou čtvrthodinu. Ve věži byl i zvon. Ze starých zápisů víme, že roku 1891 byl ustanoven pan Lonský co obecní poštovní posel, obecní ponocný s měsíční mzdou 21 Zl. a bytem pod školou, aby zastával ještě zvonění a natahování hodin. V letech 1875-1880 se píše, že je již nutná oprava školy, obnova věže a ciferníky že je nutno restaurovat. V září roku 1892 byl pozván hodinář p. Dostál k prohlídce hodin. Prohlásil, že nynější stav hodin pro natahovače je tak nebezpečný, že při tomto zařízení se zodpovědnosti zříká. Na základě šetření v přítomnosti p. Dostála a v zastoupení obce p. Františka Vozába a Františka Vrány shledalo se udání p. Dostála pravdivým a ustanovili se na tom, by kvůli bezpečnosti věžové hodiny pro nebezpečenství se nenatahovaly neb žádné odpovědnosti na sebe nebeřou. Jednohlasně usneseno hodiny více nenatahovati a hodináře Dostála požádati by podal na opravu rozpočet. Naposled byly hodiny opraveny ve 30. letech 20. století. Ze zápisu starých obecních protokolů se rovněž dovídáme, že nová škola postavená v roce 1854-55 pravděpodobně nevyhovovala a již v roce 1874 se rozšiřovala. Milčická škola byla ještě několikrát opravována, (přestavba komínů) a přestavována. Velký zásah do původního vzhledu nastal na počátku 50. let 20. století, výměnou původních dvoukřídlých oken za čtyřdílná. Nad vchodovými dveřmi do školy byla zděná nástavba s nápisem „V práci a vědění je naše spasení“. Citát J.A.Komenského si do dnešních dnů dobře pamatuje pamětník pan Jaroslav Vrána (narozen 1919). I ta byla tehdy ubourána i s citátem Komenského. Nejvíce se však změnil vzhled školy až v 70. letech kdy byla odstraněna věž na škole. Při odstraňování báně na věži školy bylo nalezeno v horní části věžičky plechové pouzdro s písemnostmi a mincemi jako doklad, jak se žilo v obci a zemi v roce 1854.

 

 

Přepis dobového záznamu, který byl uložen v báni školní věže v roce 1854

 

 

 

 

Kříž před školou

 

Z doby písmáka Vaváka se nám zachoval barokní pískovcový kříž z roku 1782 před bývalou školou č. 27 ve středu obce. Vzhled kříže je od původního Vavákova návrhu trochu jiný, ale za to známe přesně okolnosti, za jakých byl slavnostně postaven. Je to podrobně popsáno ve Vavákových „Pamětech“, vč. veškerých výdajů za jeho stavbu.

 

 

 

 

Výpis z Vavákových pamětí

 

 

Dobové pohlednice

 

 

Detail Ježíše Krista na křížku u školy

 

Křížek před opravou

 

 

Křížek po obroušení kamene

 

 

Zrestaurovaný Křížek

 

 

 

Další stavby

Vozábova secesní vila

 

 

Secesní vila z r. 1903-05 od stavitele Fanty ze Sadské

 

 

Secesní vila z r. 1903-05 od stavitele Fanty ze Sadské

 

 

 

Šebkova Vila

 

 

 

Šebkova vila - pohled ze zahrady

 

 

Plán výsadby parku

 

 

Šebkovu vilu nechal postavit roku 1859 Josef Čermák (zdejší starosta a prvním okresní starosto) jako letohrádek, později patřila cukrovarnické a.s. a nakonec ji od okresu Poděbrady odkoupil pan Prof. Šebek. V minulosti byla Šebkova vila s přilehlým parkem krásnou novoklasicistní stavbou. V 70. letech byl z důvodu oprav a přístavby hostince se sálem vzhled vily a celkově jejich historická hodnota nenávratně zničeny. Od 50. let v budově sídlil Místní národní výbor, nyní Obecní úřad, dále Obecní knihovna a Útulek (Mateřská škola) pro děti zaměstnaných maminek.

Útulek – Mateřská školka, byla zřízena pro děti zaměstnaných maminek v nově vzniklém Státním statku. Na místo učitelky nastoupila slečna Eleonora Vyleťalová, provdaná Žaloudková. Mateřská škola zde nebyla dlouho. Rodiče pak vozili své děti do MŠ v Tatcích, kde byla učitelkou a později ředitelkou Mgr. Jaroslava Weissová, provdaná Bašusová z Milčic.

Obecní televizor

 

Obec zakoupila pro občany první televizor, krátce po zahájení televizního vysílání v ČSR roku 1953 (snad 1. května). Pro tento účel byla v přízemí vily opravena větší místnost se samostatným vchodem na východní straně Šebkovy vily. Židle byly uspořádány do řad jako v kině a televizor, který měl velmi malou obrazovku, byl na vyšším podstavci, aby všichni dobře viděli. Provoz v této místnosti řídila paní Růžena Kubíčková, nebo paní Helena Žaloudková, které ve vile bydlely. Vstupné byla 1 Koruna a házela se do kasičky hned u dveří. Tato „romantika“ netrvala dlouho, jen do doby, než si lidé koupili vlastní televizor.

 

 

 

Obecní knihovna

 

Obecní knihovna bývala ve škole a vždy se o ni staral úřadující učitel. To se změnilo v roce 1891. Kvůli údajným nesrovnalostem ve vedení knih a nespokojenosti s celkovým vedením knihovny za pana učitele Jezdinského, byla knihovna ze školy převzata. Od té doby je na Obecním úřadě. I potom se o knihovnu staral vždy místní učitel až do zániku školy. Poslední z učitelů, který vedl obecní knihovnu a to do r. 1970, byla paní učitelka Hedvika Janoušová. Po ní vedla knihovnu paní Jaroslav Čápová. Od roku 1977 až do své smrti v roce 2011 vedl Obecní knihovnu p. Miroslav Švarc. Od 1. září 2011 vede nově zadaptovanou obecní knihovnu paní Jitka Dytrychová. Odkaz na seznam knih v elektronické formě naleznete na těchto www stránkách obce. Knihy se půjčují dvakrát týdně.

 

 

 

 

Park 2004

 

 

Park 2004

 

 

Lípa u sálu hostince v roce 2008 – podobizna Moai

 

 

Lípa u sálu hostince v roce 2008 – podobizna Moai

 

 

Muzeum Milčic - výstavní místnost

 

Od roku 2007 je v bývalé Síni tradic (z 80. let 20. století) stálá výstava o Milčicích. Výstava je přístupná pravidelně jednou ročně vždy 8. května a to s výkladem autorky expozice paní Evy Vyhlídalové. Jinak je možno návštěvu sjednat individuálně na Obecním úřadě po dohodě. V roce 2012 bude expozice rozšířena o další prostory s tématikou škola a lékařka Eliška Vozábová Zasedací místnost vedle úřadovny slouží ke slavnostním příležitostem, zpravidla jednou ročně zde probíhá slavnostní vítání občánků představiteli obce starostou Janem králem a místostarostou Ing. Petrem Dytrychem.

 

 

 

 

Výstava o Milčicích těsně před dokončením v roce 2007, autorka Eva Vyhlídalová

 

 

Výstava o Milčicích

 

 

Výstavní místnost

 

 

 

Vítání občánků, zápis provádí manželé Kopeckovi,

 

přítomen starosta Jan Král a místostarosta Ing. Petr Dytrych

 

 

 

Vítání občánků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR