Cesta

Fotogalerie

 

 

Budova bývalého obecního úřadu (č. p. 35)

 

Obecní úřad býval v budově na návsi, kde byla poté postavena mostní váha. V této budově bývala i obecní šatlava a obecní knihovna. Po znárodnění v roce 1948 přesídlil obecní úřad i obecní knihovna do Šebkovy vily v č. p. 32. V původní budově úřadovny vznikla družstevní prádelna. Když přestala plnit svůj účel, tak do celé budovy přesídlila hasičská zbrojnice. Členové hasičského sboru postavili kolem roku 1970 svépomocí garáž pro hasičské auto.Obecní šatlava zanikla zároveň s funkcí strážníka krátce po roce 1945. Ve 2. polovině 19. století býval na místo strážníka vypisován konkurz. Žadatel musel předložit vysvědčení mravů. Místo strážníka obnášelo roční plat ve výši 50 zlatých, byt a oblek. V roce 1870 byl potvrzen strážníkem p. Václav Kubát ze Skrchleb (nyní Krchleby). V roce 1891 je zmiňován p. Horák coby strojník a obecní strážník. Ti nejstarší z nás si ale budou pamatovat toho posledního strážníka, pana Aloise Sekavce z č. p. 28, který se stal legendou.

 

Snímky budovy s váhou a strážníka

 

 

 

Poslední obecní strážník, Alois Sekavec, nar. 6.6.1909

 

 

 Snímky služební řád strážníka
 
 

Bubínek posledního obecního strážníka p. Aloise Sekavce z čp. 28

V roce 1956-7 byla zavedena přes Milčice první autobusová linka, proto byla zřízena autobusová čekárna u váhy, kde zastřešení váhy posloužilo i za špatného počasí. Čekárna vznikla později, z vážní místnosti po zrušení váhy.

 

Budova původního obecního úřadu, pozdější hasičská zbrojnice, nyní autobusová zastávka.

 


 

Nová Budova Obecního Úřadu

Oprava okapů v roce 2004, den před vstupem ČR do EU

 

 

Obecní úřad v r. 2007

Obecní úřad v r. 2008

 
 Nové znaky obce a úřadu v roce 2008

 

Obecní kolna

Kolem roku 1870 byla pro obecní účely postavena obecní kolna pro parní mlátící stroj. Zastupitelstvo a občané se usnesli na tom, že nejpříhodnější místo pro tuto kolnu by bylo za špitálem a to v rozměru takovém, aby v ní bylo místo pro lokomobilu, mlátící stroj, stříkačku a jiné drobné věci. Účet stavitelského mistra p. Kaila za plány a rozpočty ku stavbě kolny se zdál zastupitelstvu velký, proto se s ním jednalo zda by něco neslevil. Stavitelem se stal vítěz v dražbě s nejnižší cenou, a sice za 1567 Zlatých rýnských českých pan František Koula z Poříčan. Obecní kolna sloužila obci do 50. let minulého století, kdy byla zbourána.

Snímek z roku 1881 zachycuje v pozadí kolnu za špitálem.

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR