Cesta

Fotogalerie

 

 

 

Náves

Památné stromy

U příležitosti 50 výročí K. H. Borovského a na památku těchto schůzek se před domem 4. p. 8 konala 29. října 1906 velká slavnost. Byl odhalen pomník z hrubého kamene a školní mládež zasadila památnou lípu. Na této slavnosti hrála kolínská sokolská Kmochova hudba. Havlíčkova Lípa byla 4. 11. 1999 vyhlášena za památný strom.

 

 

Ve druhé polovině 19 století se věnoval výsadbě stromů velká pozornost a obec vynakládala na zeleň nemalé prostředky. Ve starých zápisech se roku 1888 píše, Obec starala se též povždy o dostatečný počet stromů na stromořadí kolem silnic a cest, i zakoupila za tím účelem roku 1884 celou velikou školku, kteráž stála přes 300 zlatých. Vysázela v letech 1884 – 86 mnoho set stromů na svých pozemcích, mimoto přenecháno mnoho set stromku zušlechtěných jednotlivým občanům za nízkou cenu k vysázení na jejich pozemcích a cestách soukromých.

Dozvídáme se zde také, kdy byly vysázeny lípy na návsi. 8 května 1876 byl schválen návrh na zakoupení a vysázení lip, rovněž jistě také víme, kdy se začal vytvářet základ budoucího velkého parku a pak i dalších menších parčíků.

 

 

Roku 1872 bylo v zastupitelstvu obce jednáno o tom jakým způsobem možno upraviti část obce před číslem 3. Usneseno aby se pozemek ten dal nejprve ohradit a pak dle možností nechal upravit.

Dne 15 března 1848 byla vyhlášena Rakouská konstituce, a na paměť toho byla v obecním parku před domem číslo 4 zasazena konstituční lípa. (Výhody konstituce vešli v život zákonem ze dne 7. Září 1848, pak patenty a nařízením z roku 1849, jimiž prohlášena půda svobodnou, a že má se vyvazovati a vlastniti, sami pak daň platiti.).

 

V kronice se dočteme, že roku 1936 zastupitelstvo schválilo žádost starosty Václava Vozába, že může na svůj náklad poříditi nový park okolo pomníku padlých ve světové válce.

 

V roce 1932 byl park před domem číslo 3, nově oplocen tak jak je zachycen na pohlednici (vydala paní Kopecká vlastním nákladem). Dne 2 července 1933 byl odhalen pomník Milčickým legionářům padlým v 1. světové válce. Na pomník přispěla obec 3000 korunami s podmínkou, až okrašlovací spolek podá návrh.

                                                                                                                                                                    

 

Pomník padlým po druhé restauraci. Snímek z roku 2009.

 

 Na model pomníku (tak zní zápis z kroniky z roku 1932). Sochu zhotovil Jan Král, sochař z Peček za 7000 korun. Slavnostním řečníkem při odhalení pomníku byl pan Antonín Munzar, okresní školní inspektor ve výslužbě.

V 70 letech 20 století bylo oplocení odstraněno a park je přístupný což do té doby nebylo možné. K soše padlých hrdinů se chodilo jen při výjimečných příležitostech jako například při odvodech branců.

Po roce 1990 se obec stará o památky, které zde máme po předcházejících generacích. Socha padlých ve světové válce byla roku 2002 restaurována, v dalších letech bylo opraveno písmo a chystá se i náhrada vandalismem poničených fotografií legionářů na soklu pomníku.

Jeden z nejstarších stromů dnes již torzo je kaštan v malém parčíku u zdi domu číslo 19. Roku 1805 byl kaštan vysazen na paměť prohlášení Rakouska Císařstvím. Pod stromem rád sedával K. H. Borovský se svým hostitelem rychtářem Josefem Čermákem. Při vichřici 31. 5. 2001 se koruna starého stromu rozlomila a dnes je z kaštanu jen mohutný kmen, který v koruně postupně obrůstá (kmen je ale dutý).

 

O dalších stromech s historií jsme se dozvěděli z listin uložených v báni školy. Dvě lípy proti vchodu školy byly slavnostně zasazeny školní mládeží dne 2. dubna 1854 na věčnou památku zasnoubení Jejího apoštolského veličenstva Františka Josefa s Eliškou bavorskou.

Roku 1918 zasadila školní mládež poblíž školy lípu svobody na paměť nabyté svobody národa Československého. V roce 1925 byla prudkým náhlým větrem koruna zlomena, a proto ne 11 března 1926 byla na témže místě zasazena lípa nová. V minulosti byla oplocena dřevěným plůtkem a rovněž k ní chodili branci při odvodu na vojnu. Zde se zahrála státní hymna, poté se přešlo do velkého parku a branci zde položili kytici nebo věnec k pomníku padlým. Pro občany Milčic to byla v té době velká slavnost a s úctou jí přihlíželi.

Plavidlo – Brodidlo

Brodidlo na návsi zde bylo zřejmě odjakživa, kde je o něm zmínka, udávají jen dobu větších či menších oprav, nebo spor o jeho vlastnictví. V roce 1871 došlo ke sporu obce s cukrovarnou společností, která si činila nárok na zdejší plavidlo. Tato společnost byla vyzvána, aby předložila důkazy o domnělém právu na obecní plavidlo. V roce 1874 byly činěny další kroky od továrny v užívání vody od plavidla. V roce 1876 bylo brodidlo vypuštěno a vyházeno. Vyházená hlína byla ve veřejné dražbě nabídnuta občanům. K velké opravě brodidla došlo v roce 1892, zeď byla rozbourána, kameny i kvádry v plavidle, byly vyndány. Pak brodidlo znovu postavil stavitel Křovák. Zároveň bylo opraveno i zábradlí u brodidla. Po této opravě se v nezměněné podobě dochovalo až do 70 let 2é století. V roce 1973 byl průchod brodidlem pro plavení koní zabetonován na obou koncích a tak se z brodidla stala vodní nádrž pro hasiče. V roce 2000 učinil pan Váňa z Tatců pokus o chov ryb v Brodidle. Celé brodidlo vyčistil, vyzdil poškozené zdivo a vyčistil břehy, ale po dvou letech své činnosti zanechal. Brodidlo má rozlohu asi 200m², vodní hladina dosahuje výšky 1 – 1,5 metru a pojme asi 30 000 litrů vody z vlastních pramenů. Voda přepadem odtéká pod číslem 19 do sítě struh na severním okraji obce.

 

  

Brodidlo - současnost. Snímek z roku 2009.

 

 

 

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR