Cesta

Fotogalerie

FINANČNÍ  ÚŘAD  PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ-ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ   V  NYMBURKU INFORMUJE  VEŘEJNOST

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v  Nymburku  informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2014 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni  na městských úřadech v těchto termínech.

16.3.2015    Městský úřad v Milovicích (místnost č. 325 ve 3. patře budovy)  v 8 – 17 hod.

18.3.2015    Městský úřad v Lysé nad Labem  (zasedací místnost v 1.patře)  v 8 – 18 hod.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet  složenku pro případné zaplacení daně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“. Interaktivní formuláře daňových přiznání k DPFO jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy. 

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na  www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

S účinností od 1.1.2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku  nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.  

Pro podání daňových přiznání na Územním pracovišti v Nymburku bude prodloužena otevírací doba v pracovních dnech od 23.3.2015 do 1.4.2015 od 8.00 do 18.00 hod.

Upozornění: v letošním roce poslední sobotu v měsíci březnu (28.3.2015) nebudou úřady otevřeny !

Pracovníci finanční správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností.

                                                                                   Finanční úřad pro Středočeský kraj

                                                                                      Územní pracoviště v Nymburku

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR