V pátek 13.11.2015 proběhne svoz nebezpečného odpadu od 13:00 do 14:00 hod. u sběrného místa u školy. Nebezpečný odpad jsou barvy,laky,obaly od olejů, pohonných hmot, apod.
Přes víkend 14.a 15.11. bude na sběrném místě přistaven kontejner na objemný odpad, jako jsou koberce, zbytky nábytku apod.