Poslední svoz bioodpadu bude 26.11. A pak začne příští rok začátkem vegetační sezóny. O termínu začátku budete včas informováni.