Cesta

Fotogalerie

1) Termín dokončení stavby?

Termín dokončení stavby je stanovený na datum 30.9.2015.

2)  Jaký je průběh výstavby?

Hlavní řady vodovodu a kanalizace budou provedeny najednou a budou navazovat na již hotové přivaděče z Velkých Chvalovic. Naplánovaný začátek výstavby v obci Milčice bude 5.1.2015 podle počasí.

Přípojky k jednotlivým objektům budou provedeny najednou, jak kanalizace, tak vodovod.

3)  Jaké části přípojek budou provedeny firmou Porr, a.s.?

Kanalizační přípojka zhotovená firmou Porr, a.s. bude končit v čerpací šachtě na Vašem pozemku. Firma neprovádí přepojení gravitační tzv. domovní části přípojky do čerpací šachty. Tato část, tedy od domu do čerpací šachty, bude provedena na náklady vlastníka objektu a plně ve Vaší režii, nebo po dohodě se stavbyvedoucím s finanční úhradou za provedenou práci. Na nás občanech bude také zhotovit si od domovního jističe el. přípojku 360V k předpokládanému umístění čerpací šachty. (viz. pokyny pro občany). Na el. přípojce se můžete dohodnout s p. Luďkem Davidem (tel. 777 730 148).

Vodovodní přípojka zhotovená firmou Porr, a.s. bude končit na Vašem pozemku. V příspěvku obci, není zahrnuta vodoměrná šachta. Zbylá část vod. přípojky se řídí obdobně jako domovní část kanalizační přípojky.

4)  Kde bude umístěna čerpací šachta a kde vodovodní přípojka?

Čerpací šachta kanalizace bude umístěna na Vašem pozemku po dohodě se stavbyvedoucím p. Karlem Valtou (tel. 602 414 794) tak, aby Vám to vyhovovalo a umístění odpovídalo schválené projektové dokumentaci. To samé platí pro vodovodní přípojku.

!!!POZOR!!! Vodovodní přípojka nesmí být propojena s rozvodem vody ze studny. Oba rozvody v domě mohou být, ale veřejný vodovod a voda ze studny musí být v samostatných rozvodech.

 

5)  Jak bude stanoveno odečítání vodného a stočného?

Vodné bude určitě odečítáno pomocí cejchovaného vodoměru a stočné ještě není upřesněno, jelikož v současné době probíhá výběrové řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace. Bude všem občanům včas upřesněno po určení provozovatele soustavy.

6)  Jaká je výše příspěvku, kdy má být uhrazen a jakým způsobem?

Na příspěvek kanalizace a vodovodu bude s vlastníky objektů uzavřena „dohoda o příspěvku“ písemnou formou a to na obecním úřadu v Milčicích v úřední hodiny. Kdo nebude mít možnost dostavit se, tak se dohodneme telefonicky (Jakub Douděra, tel.731 406 747) a uzavřeme dohodu na sjednaném místě a ve sjednaném čase.

Příspěvek na kanalizaci a vodovod je jednotný a to 20.000,-Kč/číslo popisné, který bude uhrazen do 30.9.2015. Pokud přispějete do 31.3.2015, budete přispívat 18.000,-Kč jako sníženou sazbu. Po 31.3.2015 je výše příspěvku nadále 20.000,-Kč.

Příspěvek můžete složit bezhotovostně převodem na účet obce č. 11926191/0100, VS: číslo popisné vedeného u KB,a.s. Nebo hotově v pokladní hodiny na obecním úřadu Milčice. Úhrada může být jenou, dvěmi nebo třemi splátkami.

 KONTAKTY:

VODOVOD A KANALIZACE:     KAREL VALTA - tel. 602 414 794 (firma Porr,a.s.)

EL. PŘÍPOJKA:                       LUDĚK DAVID - tel. 777 730 148 (firma Presskan)

OBEC MILČICE:                      JAKUB DOUDĚRA – tel. 731 406 747

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR